Homepage

Leren & participeren

Groningen & Ommeland


De Golden Raand

Bij de Golden Raand staat de deelnemer en diens hulpvraag centraal. Wij vinden het belangrijk dat ieder mens, jong en oud, de kans krijgt om vanuit veiligheid zinvol te kunnen werken, te leren, te ontspannen, en zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen of aangeleerde vaardigheden te behouden.