ISO 9001

ISO 9001

Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Zodoende beschikken wij over een ISO 9001 certificering.

De ISO 9001 is een internationale norm die eisen stelt aan de kwaliteit van het managementsysteem van een organisatie. De meest recente versie is de ISO 9001:2015. Deze norm wordt door interne en externe partijen gebruikt om te beoordelen of de organisatie in staat is te voldoen aan eisen van klanten, wet- en regelgeving en de eigen eisen van de organisatie. Certificering vindt plaats op basis van een externe audit.