Dementie en NAH

Dementie en NAH

  • Zelfredzaamheid: In overleg met de bezoeker en zijn/haar omgeving wordt gekeken naar de wensen en mogelijkheden. Hierdoor is er voor iedereen een passende activiteit. Wij staan voor het behouden en waar mogelijk, vergroten van zelfredzaamheid.
  • Participatie: Iedereen moet kunnen meedoen: met je eigen geschiedenis. Meedoen geeft dag- en weekstructuur en het zorgt voor ontmoeting met andere mensen.
  • Structuur: Wij bieden een duidelijk dagritme waarbij de vaste koffie- en eetmomenten centraal staan en activiteit en rust elkaar afwisselen.
  • Begeleidingswijze: Er wordt stabiliteit, acceptatie, voorspelbaarheid, en vertrouwen gegeven door de begeleiders. Hierdoor is het een veilige plek waar mensen zich ‘thuis’ voelen.