Dagbesteding

Voor wie bieden wij een plek?

Op de meeste locaties zijn onze groepen divers van samenstelling, zodat iedereen van elkaar kan leren. Wij hebben ook een aantal locaties waarin wij gericht plek aanbieden voor mensen die meer baat hebben bij een prikkelarme, rustige, en ontspannen plek waar gelijkgestemden komen, zoals locatie de Haver in Onderdendam. Specifiek opgericht voor mensen met een vorm van dementie en niet-
aangeboren hersenletsel.