Werken bij ons

Heb je interesse in een werkplek binnen onze organisatie? Een opensollicitatie sturen mag altijd!

Je kunt je motivatiebrief en CV sturen t.a.v. van Greet Cazemier.

Begin je of ben je bezig met een opleiding in de zorg? De Golden Raand haalt graag gemotiveerde stagiaires in huis! 

De Golden Raand biedt stageplekken aan omdat het een geschikte manier is om kennis te maken met het werkveld ‘zorg’. Het is een uitgelezen kans om een kijkje te nemen in de ‘keuken’ bij ons. Wij zijn een professionele organisatie, die kundig en goed opgeleide zorg professionals op de werkvloer heeft staan. Wij streven er naar dat je aan het einde van je stage meer weet over je eigen capaciteiten, je wensen en ambities maar ook je leerpunten, dit onder veilige en vertrouwde begeleiding van onze zorg professionals.

De Golden Raand beidt de volgende stages aan:

  • Oriënterende stages: Deze stages hebben als doel om de stagiaire inzicht te geven in de werking van een welzijnsorganisatie en het werken binnen een organisatie. Het gaat vaak om korte stages (snuffelstages en maatschappelijke stages) van enkele dagdelen over een aantal weken.
  • Beroeps opleidende stages(BOL)(voorkeur vanaf leerjaar 2): Tijdens een BOL opleiding worden periodes van voltijds studies afgewisseld met periodes van voltijds stages. Dit is een meewerkstage.
  • Leerstage HBO: De duur van deze stage is over het algemeen 20 weken en is deels oriënterend, deels uitvoerend. De stagiair leert professioneel te functioneren in de organisatie.
  • Afstudeerstage HBO + WO: Aan het eind van de opleiding voert de student een afstudeeropdracht uit van ongeveer 4-6 maanden. Hiermee laat de student zien dat hij alle competenties beheerst.

Heb je een andere leerweg of vorm van stage? Neem ook dan gerust contact met ons op.

Wij zien graag dat studenten die stage willen lopen bij De Golden Raand een motivatiebrief schrijven en een recent Curriculum Vitae aanleveren. De stagecoördinator van de Golden Raand reageert op je stage aanvraag, en koppelt je aan een locatie. 

Wij werken altijd met een kennismakingsgesprek en proefdag op locatie, zo kunnen beide partijen bepalen of er een ‘klik’ is.

Ben je op zoek naar een mooie vrijwilligersplek? Ga dan eens met onze organisatie in gesprek! Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers die ons op de dagbestedingslocaties willen helpen. Houd je van creatief, chauffeuren, tuinieren of totaal iets anders, we kijken graag naar de mogelijkheden.

Wij bieden jou een hoop gezelligheid en een mooie plek in een geweldig team. Je gemaakte kilometers worden vergoed door ons.